Registrering av e-postadresser för Procyons kunder

Som kund hos Procyon AB, kan du erhålla faktura via epost och/eller få löpande information i form av ett nyhetsbrev från Procyon AB.

Om du inte registrerar någon epostadress för faktura, kommer du fortsättningsvis att belastas med en faktureringsavgift vid varje faktureringstillfälle.

Du kan här även registrera en e-postadress för att få löpande information från Procyon AB.

Kundnummer:

Namn:

Adress:

Postnr och ort:

E-postadress för faktura via e-post:

E-postadress för nyhetsbrev:

Telefon:

Mobil:

Tillbaka