Procyon AB

Privatabonnemang för tjänsten Internet_by_Cable
i Hedemora, Långshyttan eller Vikmanshyttan

Anslutningsavgiften för ny abonnent är 500 kronor. Kabelmodemet, som ägs av Procyon, utlånas under abonnemangstiden mot en depositionsavgift om 500 kronor. Depositionsavgiften återbetalas vid återlämnande modemet efter avslutat abonnemang. Välj hastighet genom att kryssa i Ditt val nedan. Ange upp till 5 e-postadresser med domännamn @hedemora.net (t.ex. bo.ek@hedemora.net).
Nedanstående priser gäller från 2010-01-01. VAR VÄNLIG TEXTA TYDLIGT!

Kryssa i Ditt val Önskade e-postadresser @hedemora.net
2 Mbits/1 Mbits 200:-/mån. _______________________________________
8 Mbits/1 Mbits 245:-/mån. _______________________________________
10 Mbits/2 Mbits 325:-/mån. _______________________________________
14 Mbits/2 Mbits 355:-/mån. _______________________________________

Välj ett engångslösenord för alla ovanstående adresser:________________
(Du bör ändra detta genast när du fått dina adresser. Se Procyons hemsida under rubriken E-posthantering.)

Mitt TV-uttag har två hål eller tre hål i väggen.

Jag accepterar att faktura skickas till min epostadress ______________________@_____________. TEXTA TYDLIGT!
(Om faktura via epost ej accepteras, måste Procyon AB ta ut en faktureringsavgift på 40:-).

Jag tecknar härmed ett 6 månaders abonnemang enligt ovan gjorda val. Betalning sker kvartalsvis i förskott. Jag har tagit del av och accepterar Procyon AB's Allmänna Villkor.

Namn:__________________________________________Personnummer:_________________________

Adress:_________________________________________Postadress:__________________________

Telefon:_____________________________________________________________________________

Datum:__________________________Underskrift:_________________________________________


Ifylles ej av kund: Modemets MAC adress:_____:____:____:____:____:____

Kundnummer:_______________________________ Avtalsnummer:__________________


Det underskrivna kontraktet skickas till:
Procyon AB, Karpvägen 48, 181 30 Lidingö