Om det inte funkar....

Nedanstående enkla tips på vad du kan göra själv om du inte kommer ut på nätet bör du skriva ut i förväg, som NU t ex.

Kontrollera allra först...

 • Har Du TV på någon eller alla kanalerna? Om inte, ring din kabel-TV-ägare.
 • Se till att kabelmodemet är anslutet till TV-uttaget och strömadaptern ipluggad i ett vägguttag?
 • Om ingen lampa lyser, kontrollera att du har ström i vägguttaget. Har du ström, men ändå inte får någon lampa att lysa, kontakta Procyon.

  Nu är det dags att göra modemet körklart.

  Om du har ett Motorola kabelmodem

 • BlinkarPower-lampan på ditt kabelmodem? Då är modemet avstängt! Ring Procyon för återaktivering.
 • Lyser lampan "Online" stadigt på modemet? Om inte, ring Procyon.
 • Lyser PC lampan när din dator är igång? Om inte, kontrollera att kabeln till datorn/routern är OK.
 • Kabelmodemet är nu klart att användas.

  Om du har ett Webstar kabelmodem

 • Blinkar alla lamporna i takt på ditt kabelmodem? Då är modemet avstängt! Ring Procyon för återaktivering.
 • Lyser lampan "Cable" stadigt på modemet? Om den blinkar, ring Procyon.
 • Lyser PC lampan när din dator är igång? Om inte, kontrollera att kabeln till datorn/routern är OK.
 • Kabelmodemet är nu klart att användas.

  Om du har ett NeMmo kabelmodem från Coresma eller Netgame

 • Blinkar den röda Power lampan på modemet? Ring Procyon
 • Blinkar den gula lampan hela tiden på modemet? Om den inte blinkar, ring Procyon
 • Kontrollera att kabeln till datorn/routern är OK.
 • Kabelmodemet är klart att användas.

  Om ditt modem är direktanslutet till datorn

 • Starta om din dator.
 • Starta din webläsare - kan du surfa? Om inte, förnya din IP-adress.
 • Problemet är löst

  Om ditt modem är anslutet till en router

  Om du har en router för att kunna ansluta flera datorer, gör så här:

 • Först måste kabelmodemet vara körklart - Se ovan.
 • Starta nu om din router genom att dra ut strömsladden en liten stund.
 • Starta nu om din dator.
 • Starta din webläsare - kan du surfa? Om inte, felsök i ditt nätverk (LAN).
 • Problemet är löst

  Så här förnyar du din IP-adress

  Du måste ha en IP-adress för att kunna surfa, ibland behöver man förnya den.

  För Windows XP, 2000, eller NT gör du så här.

 • Klicka på Start.
 • Välj "KÖR".
 • Skriv COMMAND avsluta med OK.
 • I DOS-fönstret skriver du ipconfig /renew
 • Din nya IP-adress visas nu på skärmen.
 • Stäng fönstret.
 • Nu har du en fungerande IP-adress.

  Har du Windows ME, 98, 95 gör du så här.

 • Klicka på Start.
 • Välj "Kör".
 • Skriv winipcfg och klicka på OK.
 • Du får nu ett nytt fönster som heter IP-konfiguration.
 • Om det står PPP adapter så klicka på lilla pilen till höger om texten.
 • Markera nu ditt nätverkskort.
 • Om "Media har kopplats från" visas istället för en IP-adress, kontrollera din anslutning till kabelmodemet.
 • Klicka på tangenten FRIGÖR, IP-adressen kommer nu att vara 0.0.0.0
 • Klicka nu på tangenten FÖRNYA, och den nya IP-adressen kommer strax att synas.
 • Klicka på OK för att stänga fönstret.
 • Nu har du en fungerande IP-adress.


  Kontakta oss:
  fel@procyon.se
  telefon/fax: 08-446 72 65

  Upp
  Tillbaka