Instruktioner för uppläggning av egna hemsidor.

För att kunna lägga upp dina hemsidor på vår server behöver du ett FTP-program, t.ex. SmartFTP, som du kan ladda hem från Internet.

För att ingen annan ska kunna ändra i dina hemsidor, måste du skicka oss e-post med ett personligt valt lösenord, samt ditt kundnummer, som står på varje faktura. När du fått svar från Procyon, är det klart att sätta igång.

I FTP-programmet anger du adressen till servern (host-name) som hemsidor.procyon.se.

Som användarnamn anger du ditt kundnummer. Lösenordet är det du skickat till Procyon.

När du har konfigurerat ditt FTP-program, ansluter du dig till servern och för över dina hemsidor. Första filen måste heta index.htm. För att se resultatet startar du en webläsare och anger adressen http://hemsidor.procyon.se/ditt kundnummer.

Tillbaka